AC i OC,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

Jak wygląda likwidacja szkody spowodowanej przez nieubezpieczonego kierowcę pojazdu mechanicznego

Niezwykle ciekawie prezentuje się raport roczny przygotowany przez UFG podsumowującego rok 2018. Z tego raportu wynika, iż ryzyko spowodowania wypadku przez kierowcę nieubezpieczonego pojazdu mechanicznego jest czterokrotnie większe niż w przypadku ubezpieczonego kierowcy. Co ciekawe z tego samego raportu wynika również, że jedynie 1 na 500 ubezpieczonych kierowców powoduje wypadek, w którym są ranni. Z kolei w przypadku kierowców nieposiadających polisy od OC, jest to już skala 1 na 125. Jeżeli chodzi o wieku nieubezpieczonych to prym wiodą młodzi kierowcy w wieku 21-25 lat, gdyż stanowią oni 20% ogółu nieubezpieczonych sprawców zdarzeń drogowych. Nie ma chyba wątpliwości, że taka praktyka jest związana z wysokimi kosztami składek od polisy OC sprzężonych z wiekiem kierowcy. Tyle statystka. Poniżej wskazuje jak wygląda procedura likwidacji szkody wywołanej przez zachowanie nieubezpieczonego kierowcę.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić jakie dokumenty i oświadczenia należy zabezpieczyć na miejscu zdarzenia powodującego szkodę? 

Należy spisać oświadczenie, które powinno zawierać informację:

– dokładną datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia (nr drogi, miejscowość);

– konieczne jest zanotowanie lub wykonanie fotografii numerów rejestracyjnych pojazdów, jeżeli jest szansa to numery VIN, nadto markę i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu;

– zanotować imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu. Zwłaszcza dane dotyczące: uczestników zdarzenia, świadków, poszkodowanych;

Następnie należy:

– wezwać policję ewentualnie w przypadku, kiedy nie ma po żadnej stronie obrażeń ciała, można razem z drugim uczestnikiem sporządzić oświadczenie z uwzględnieniem okoliczności zdarzenia. Jednakże należy pamiętać, że zawsze powoduje to możliwość konfliktu.

– sprawdzić, czy sprawca zdarzenia posiada dokument ubezpieczenia – polisę OC oraz spisać numer polisy i nazwę Zakładu Ubezpieczeń wystawiającego taką polisę.

Zgłoszenie szkody do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)  

Tutaj czekać nas będzie niespodzianka. Bowiem w sytuacji, kiedy szkoda spowodowana została przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego, które z mocy ustawy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od OC, wtedy należy dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego Zakładu Ubezpieczeń. Taki Zakład Ubezpieczeń musi oferować obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń w którym sami posiadamy wykupione ubezpieczenie od OC naszego pojazdu. W praktyce może to być każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG, czyli m.in. PZU, WARTA, InterRisk, Ergo Hestia, Aviva, AXA, itd. Co kluczowe, żaden Zakład Ubezpieczeń nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody, jak też przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, a następnie przekazuje akta do UFG, które dokonuje oszacowania szkody i wypłaty.

Podsumowanie

Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.) kiedy szkoda spowodowana została przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego:

  1. roszczenie do UFG zgłasza się do którykolwiek Zakładu Ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową, np. PZU, WARTA, AXA, Aviva, lub do Zakładu Ubezpieczeń w którym sami mamy wykupione ubezpieczenie od OC naszego pojazdu;
  2. Zakład Ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody, dlatego stosownie do ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne, ustala stan faktyczny, uzupełnia dokumentację;
  3. Następnie ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do UFG, które szacuje szkodę i dokonuje wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Termin na wydanie decyzji przez UFG wynosi 30 dni, liczony od daty otrzymania akt szkody przekazanych od Zakładu Ubezpieczeń.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

2 komentarze

  • Maja

    Pomimo zwiększenia wykrywalności pojazdów bez OC, wciąż zdarzają się kolizje z winy nieubezpieczonych. W takiej sytuacji odszkodowanie za zniszczone mienie otrzymamy od UFG, jednak nie zgłaszamy się do Funduszu bezpośrednio.

  • Adwokat Iwona Wachel

    Dziękuję za komentarz. Tak jak wskazałam w treści artykułu oraz w punkcie 1 podsumowania, wszelkie roszczenia zgłaszamy do Zakładów Ubezpieczeń, np. PZU, WARTA, itp. Warto jednak pamiętać, że to UFG będzie podmiotem z legitymacją bierną procesową – czyli to właśnie UFG trzeba będzie pozwać, a nie Zakład Ubezpieczeń do którego się szkodę zgłosiło. Ważne aby to wiedzieć w sytuacji kiedy decydujemy się na drogę Sądową. Z oczywistych względów artykuł nie wyczerpuje tematu, który jest ciekawy ale i bardzo rozległy. Trzeba też pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *