Postępowanie cywilne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadki przy pracy

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Powyższy temat zostanie rozwinięty z uwagi na to, że wiele osób obawia się prowadzenia postępowania cywilnego w sprawie wypadku przy pracy z uwagi na to, że boi się reakcji swojego pracodawcy, który miałby wykładać swoje własne fundusze na zapłatę odszkodowanie i zadośćuczynienia dla pracownika. Poniżej omówię tę kwestię i wskażę, jak w rzeczywistości wygląda takie postępowanie krok po kroku. Zapraszam poniżej.

ZUS

W sprawie wypadku w pracy często zapomina się o konieczności skierowaniu swoich kroków najpierw do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji mamy prawo domagać się jednorazowego odszkodowania właśnie z ZUS. To właśnie ten organ wypłaci ustaloną kwotę po dokonaniu szeregu czynności. Ustala się stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz to czy jest on trwały. Kolejno czy pracownik jest niezdolny do pracy i na jaki okres czasu, a dopiero wtedy ustalony jest wymiar jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Ewentualnie w przypadku poważnych uszczerbków inne formy pomocy finansowej, leczniczej, sanatoryjnej, itp.

Kto wypłaca odszkodowanie pracodawca czy ubezpieczyciel?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niemalże każda branża ma obowiązek zakupu polisy od OC dla swojej firmy. W takiej polisie ustalone jest to jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie, datę od kiedy do kiedy będzie obowiązywała oraz do jakiej kwoty środki zostaną wypłacone dla poszkodowanego. Nie ma tutaj jednej gwarantowanej kwoty, tak jak w przypadku ubezpieczenia od OC samochodu, dlatego każda polisa przedsiębiorcy będzie się od siebie różniła. Pracodawca ma obowiązek posiadać przynajmniej numer polisy oraz znać Zakład Ubezpieczeń w którym ma tę polisę wykupioną. Dlatego w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku w pracy, pracodawca dla zwolnienia się z odpowiedzialności finansowej powinien wskazać pracownikowi lub rodzinie pracownika numer polisy oraz wskazać Zakład Ubezpieczeń.

Ważne jest to, że kiedy dysponujemy już numerem polisy oraz nazwą Zakładu Ubezpieczeń swoje roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie zgłaszamy już bezpośrednio do ubezpieczającego a nie do swojego szefa. Po weryfikacji dokumentów, okoliczności zdarzenia, w tym protokołu i notatki ze zdarzenia Zakład Ubezpieczeń wypłaca należne świadczenia. W takiej sytuacji to nie pracodawca wykłada swoje własne fundusze a właśnie ubezpieczający go Zakład Ubezpieczeń.

Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy pracodawca, pomimo że miał obowiązek wykupienia polisy tego nie zrobił. Wtedy to właśnie pracodawca ma obowiązek zapłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie z własnej kieszeni. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Warto również wiedzieć, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ze swojej winy, np. będąc pod wpływem alkoholu praktycznie nie ma szans na odszkodowanie ani od Zakładu Ubezpieczeń ani od pracodawcy.

Prawa i obowiązku poszkodowanego pracownika

Poszkodowany pracownik ma prawo, aby jego szkoda została w całości naprawiona. Jednakże odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC pracodawcy powinno rekompensować doznaną szkodę, tak aby taki pracownik mógł podjąć odpowiednie leczenia, zakupić niezbędne leki, rehabilitację, celem powrotu do sprawności i powrotu do pracy. Pracownik ma również prawo do uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających, w tym do podpisania lub nie podpisania protokołu powypadkowego lub wprowadzenia do niego zmian zgodnych z rzeczywistą sytuacją w dacie zdarzenia. Należy bardzo bacznie przeczytać wszystkie dokumenty jakie zgromadzono w sprawie wypadku przy pracy, a w szczególności treść protokołu powypadkowego i dopiero kiedy zgadza się on z tym jak naprawdę doszło do zdarzenia można go podpisać. To bardzo ważne, gdyż ten dokument często determinuje dalszy tok postępowania.

Obowiązkiem pracownika jest natomiast wykazanie jak doszło do zdarzenia oraz tego, że w tym zdarzeniu nie było jego winy umyślnej, np. przystąpienie do pracy pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, zaniechanie przestrzegania przepisów BHP.

Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje poszkodowanemu pracownikowi?

Wysokość tych roszczeń będzie uzależniona od doznanego uszczerbku na zdrowiu zarówno psychicznym jak i fizycznym. Sposób jego miarkowania został omówiony w innym artykule na blogu dotyczącego wypadku na budowie, o tym tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-przy-pracy/odszkodowanie-i-zadoscuczynienie-za-wypadek-na-budowie/ . Nie można jednak zapominać, że kiedy uszczerbek na zdrowiu jest poważny na tyle, że zdolność do pracy jest ograniczona w czasie, należne jest również odszkodowanie za utracony dochód. Jeżeli w skutek wypadku pracownik trwale utracił zdolność do pracy, to również ma prawo do szeregu świadczeń, np. renty wyrównawczej, odszkodowania dla nauki innego zawodu, przystosowania domu do jego potrzeb, opieki pielęgniarskiej, itp. Dlatego jak widać wyżej wysokość i rodzaj roszczeń odszkodowawczych jest zróżnicowany w zależności od doznanej szkody.

Podsumowanie

W sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku przy pracy, pracownik powinien zadbać o to aby protokół powypadkowy odzwierciedlał okoliczności w jakich doszło do zdarzenia możliwie najbardziej dokładnie. Poszkodowany pracownik ma prawo do żądania od ZUS odszkodowania za wypadek przy pracy, jak też ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz tego czy jest on trwały, jak też tego czy jest on niezdolny do pracy i przez jaki czas. Taka osoba ma również prawo do uzyskania informacji od pracodawcy o numerze posiadanej przez niego polisy od OC i nazwie Zakładu Ubezpieczeń, aby móc bezpośrednio tam skierować swoje roszczenia odszkodowawcze. Kiedy pracodawca posiada ubezpieczenie od OC to w większości przypadków wypłaty dla poszkodowanego pracownika dokonuje Zakład Ubezpieczeń (np. Warta, PZU, ERGO Hestia, itp.) w miejsce pracodawcy. 

 

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *