Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że chcemy aby Państwa prawo do prywatności zostało w pełni respektowane, oświadczamy, iż nie ujawniamy żadnych danych osobowych jakie zostają nam przesłane. Ponadto nie ujawniamy adresów e-mail, które podajecie Państwo kontaktując się z nam poprzez formularz czy w inny sposób, a nadto kiedy komentujecie artykuły. Podkreślamy, że żadne z tych danych nie będą widoczne na stronie naszego bloga.

Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania z naszego bloga: www.odszkodowaniaoc.rzeszow.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Jako adwokaci przykładamy szczególną wagę do zabezpieczenia Państwa prawa do prywatności oraz powierzanych nam danych osobowych. Ponadto celem realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa w tym rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), podejmujemy wszelkie działania niezbędne celem ochrony powierzonych nam danych osobowych. Wskazujemy, że administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Wachel, adres: ul. Kościuszki 31/4A, 38-500 Sanok, filia: ul. Łukasiewicza 48, 35-604 Rzeszów, II piętro, NIP: 6871897350 i Kancelaria Adwokacka Mateusz Matrejek, adres: 37-733 Nehrybka 139, filia: ul. Łukasiewicza 48, 35-604 Rzeszów, II piętro, NIP: 7952385548.

PLIKI COOKIES

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelka treść umieszczana na witrynie internetowej: www.odszkodowaniaoc.rzeszow.pl – która jest podpisana przez któregokolwiek z adwokatów współtworzących blog, tj. adw. Iwona Wachel czy adw. Mateusz Matrejek stanowi własność jej autorów. Zatem wszelkie jej prawa autorskie, osobiste i majątkowe do wszelkie elementów umieszczanych przez autorów bloga jest zastrzeżona (w tym: artykuły, układ graficzny strony, treść intelektualna, itp.). Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

INFORMACJE

Autorzy bloga wskazują ponadto, że wszelkie naruszenia regulaminu oraz podejmowanie działań przeciwko godności, czci czy uwłaczające innym użytkownikom lub jego autorom stanowi naruszenie regulaminu i w związku z tym podejmowane będą odpowiednie korki celem usunięcia naruszenia. Jednakże z uwagi na charakter blog oraz jego funkcję informacyjną, treści w nim zawarte nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa cywilnego i nie należy ich jako takie interpretować. Fragmenty, opisy, czy inne treści tekstowe mogą odbiegać od rzeczywistych sytuacji czy zdarzeń. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za błędy techniczno-informatyczne mogące pojawić się na stronie. Informujemy również, że wszelkie nieaktualne informacje, związane z nowelizacją przepisów czy innych okoliczności stanowią element archiwalny i jako taki należy je traktować. Gwarantujemy jednak, że wszelkie informacje są aktualne na dzień publikacji danego artykułu. Wskazujemy również, że jako autorzy bloga nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, za ewentualne treści obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

KORZYSTANIE Z BLOGA

Nasz blog ma charakter informacyjny i jako taki należy go traktować. Jeżeli w trakcie korzystania z naszego bloga pojawiają jakiekolwiek pytania dotyczące treści artykułów czy sposobu jego funkcjonowania prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@adwokaci-matrejek-wachel.pl. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Osoby korzystające z naszego bloga są obowiązane korzystania ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi regułami korzystania z naszego bloga i mamy nadzieję, że jego lektura będzie dla Państwa pomocna.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr: 787-508-447, 781-783-758 lub mailowo: biuro@adwokaci-matrejek-wachel.pl

adw. Iwona Wachel
adw. Mateusz Matrejek