AC i OC,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe

Zasady odpowiedzialności zagranicznego ubezpieczyciela

W dobie pandemii ruch transgraniczny jest co prawda ograniczony, natomiast nie zanikł zupełnie. Nadal podróżujemy do pracy, czy też w ramach wykonywanej pracy przekraczamy grancie Polski. Zbliżają się wakacje i miejmy nadzieję, że świat przynajmniej w minimalnym stopniu wróci to tzw. „normalności” i będziemy mogli wyjechać na zasłużony odpoczynek. Niestety również poza granicami naszego kraju możemy być uczestnikiem przykrego zdarzenia jakim jest wypadek komunikacyjny, a nadto także w Polsce może zdarzyć się, że sprawca wypadku poruszał się pojazdem zrejestrowanym w obcym państwie, a tym samym ubezpieczonym w zagranicznym Towarzystwie Ubezpieczeń. Jak wówczas postąpić i jak poradzić sobie z takim zagranicznym podmiotem. Na te pytania odpowiem w dzisiejszym artykule.

Zdecydowanie postępowanie związane z likwidacją szkody przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń jest nieco bardziej skomplikowane niż to, które toczy się przeciwko Polskiemu Towarzystwu Ubezpieczeń. Dlatego aby proces likwidacji szkody przebiegł pomyślnie musimy pamiętać o kilku zasadach, które z pewnością ułatwią nam sprawę i przyśpieszą uzyskanie należnego nam odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wypadek – i co dalej?

Zaraz po zdarzeniu musimy dopilnować, aby sprawca zdarzenia podał nam istotne dla nas dane indentyfikacyjne. Oczywiście, jeśli sytuacja tego wymaga, np. dostrzegliśmy, że my lub inna osoba doznała poważnych obrażeń ciała bądź sprawca wypadku nie chce się z nami porozumieć należy wezwać służby medyczne i policję.

Funkcjonariusze Policji sporządzą odpowiednią notatkę, która będzie zawierała potrzebne dla nas dane, takie jak imię i nazwisko sprawcy oraz numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela. W przypadku, kiedy uczestnicy wypadku drogowego są w stanie się porozumieć należy spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia (najlepiej języku polskim i angielskim lub języki kraju, w którym jesteśmy, jeżeli go znamy).

Takie oświadczenie musi obowiązkowo zawierać:

– dane personalne uczestników wypadku (imię, nazwisko, adres zamieszkania),

– numery rejestracyjne i marki pojazdów,

– nazwę ubezpieczyciela sprawcy i numer polisy OC,

– dokładne okoliczności wypadku (wraz ze szkicem przebiegu kolizji, jej miejscem i czasem).

Niezależnie od tego, czy na miejsce zdarzenia zostanie wezwana Policja, musimy pamiętać, aby odpowiednio sfotografować miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia pojazdów, w tym numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Do kogo kierować roszczenia?

Przy likwidacji szkody znaczenie ma przede wszystkim kraj, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy zdarzenia, a nie pochodzenie kierującego. Dlatego może się zdarzyć, że kierujący porusza się pojazdem zarejestrowanym w Niemczech, sam jest Słowakiem, a wypadek ma miejsce w Polsce.

W przypadku, gdy państwo nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG = kraje UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein), to szkodę należy zgłosić w kraju wypadku (do ubezpieczyciela sprawcy lub biura narodowego – lokalnego odpowiednika PBUK). Należy pamiętać, aby – jeśli sprawca jest spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zapisać także numer jego Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

Kiedy potrzebna jest Zielona Karta, można przeczytać tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/wyjazd-za-granice-kiedy-potrzebna-zielona-karta/

Jeżeli sprawca szkody posiadał samochód zarejestrowany na terenie jednego z krajów EOG możliwe jest zgłoszenie szkody już po powrocie do Polski. Kiedy znany jest nam ubezpieczyciel i numer polisy OC wówczas szkodę zgłaszamy do towarzystwa ubezpieczeń w Polsce, które jest tzw. korespondentem zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terenie Polski. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, każdy ubezpieczyciel ma bowiem obowiązek powołania swojego reprezentanta do spraw likwidacji roszczeń w pozostałych państwach członkowskich (art. 21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r.) Listę korespondentów znajdziemy na stronie internetowej PBUK.

Jeśli zagraniczny podmiot ubezpieczeniowy nie posiada korespondenta w Polsce to wówczas szkodę przyjmuje jeden z agentów PBUK tj. PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A. Agenci PBUK przyjmują również szkodę w sytuacji, kiedy nie jest nam znany ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. PZU S.A. lub TUiR WARTA S.A. po uzyskaniu informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu i kraju jego rejestracji poszukują odpowiedniego ubezpieczyciela, co nie powinno trwać dłużej niż 42 dni.

Może zdarzyć się także sytuacja, gdzie pojazd, którym poruszał się sprawca wypadku był nieubezpieczony lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas za powstałą szkodę odpowiada PBUK albo lokalny odpowiednik UFG (z kraju wypadku).

Niezmiernie ważne jest dla nas to, że zgłaszając szkodę do polskiego reprezentanta pisma będą kierowane do nas w języku polskim, ponieważ możliwość korespondowania w języku obcym wymaga naszej zgody. Reguły te nie będą jednak obowiązywały, gdy zdecydujemy się samodzielnie likwidować szkodę za granicą. Wtedy musimy posługiwać się językiem ubezpieczyciela.

Postępowanie sądowe

Postępowanie likwidacyjne i decyzje wydane w sprawie nie zawsze rekompensują naszą krzywdę i szkodę. Wówczas należy złożyć pozew do sądu i określić w nim nasze roszczenia. Potencjalnie pozew można złożyć w państwie:

-gdzie miała miejsce kolizja,

– którego obywatelem jest sprawca,

– którego obywatelem jest poszkodowany, a zatem w Polsce.

Złożenie pozwu w sądzie obcego państwa wiązałoby się z dużymi problemami i koniecznością sporządzenia go w obcym języku oraz wyjazdami na zagraniczne rozprawy. Aby tego uniknąć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 daje nam możliwość wniesienia pozwu w państwie członkowskim, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania. Możemy zatem pozwać zagraniczny zakład ubezpieczeń przed polskim sądem. Niezmiernie ważne jest jednak to, że sprawa rozpatrywana będzie w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w miejscu kolizji lub wypadku, co nie jest proste zarówno dla stron, jak i dla sądu. Wiąże się to bowiem z koniecznością znajomości prawa państwa obcego bądź sięgania po opinię specjalistów co do wykładni tego prawa. Jednakże nie należy obawiać się takich postępować, gdyż dochodzenia swoich słusznych praw w toku tego rodzaju postępować choć nieco bardziej skomplikowane jest możliwe.

W tym artykule: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/wypadek-z-udzialem-obcokrajowca-w-polsce/przeczytacie o tym jakie kroki podejmować w sytuacji, kiedy jesteście uczestnikami wypadku z udziałem obcokrajowca w Polsce.

Podsumowanie

W sprawach, w których występuje czynnik zagraniczny zawsze możemy skorzystać z pomocy PBUK. Istotne jest, że PBUK udzieli wszelkich informacji w zakresie ustalenia ubezpieczyciela zagranicznego oraz korespondenta takie ubezpieczyciela w Polsce.

Kierując sprawę na drogę sadową warto jednak pamiętać, że ustalenie wartości należnego nam odszkodowania następuje, co do zasady na podstawie prawa obowiązującego w miejscu zdarzenia, a zatem prawa obcego. Należy zatem wcześniej zapoznać się z regułami obowiązującymi w państwie, w którym doznaliśmy szkody i wówczas odpowiednio oszacować naszą szkodę

Na stronie PBUK jest do pobrania również wspólne oświadczenie o szkodzie w wersji polskiej oraz polsko – angielskiej: https://pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl-en.pdf

 

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *