Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie karne,  Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

Brak prawa jazdy a wypadek – SKUTKI

Coraz częściej zdarza się, kierowcy, którzy nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdem decydują się na jazdę samochodem, a co za tym idzie ryzykują nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i poważną odpowiedzialnością cywilną.

Na czym taka odpowiedzialność cywilna polega?

Dokładnie na tzw. regresie ubezpieczeniowym. To instytucja, która w praktyce chroni poszkodowanych w razie, kiedy doznają szkody w związku z prowadzeniem pojazdu przez osobę do tego nieuprawnioną. Wygląda to w ten sposób, że kiedy kierowca, który nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu, decyduje się na jazdę w skutek, czego dochodzi do zdarzenia, gdzie ktoś inny doznaje obrażeń ciała mienia lub uszkodzony jest inny samochód to Towarzystwo Ubezpieczeń naprawi szkodę (zgodnie z umową OC sprawcy), jednak zażąda zwrotu tych kosztów od sprawcy zdarzenia.

Oznacza to, że jeżeli to Ty jesteś sprawcą, to będziesz musiał oddać ubezpieczycielowi pieniądze ? a przy szkodach osobowych mogą to być bardzo duże sumy. W przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez kierującego, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, towarzystwo ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność za zdarzenie. Jednocześnie ubezpieczycielowi przysługuje prawo do obciążenia sprawcy kosztami wypłaconego odszkodowania, czyli regresu.

Co w sytuacji, kiedy jesteś poszkodowanym w takiej sprawie?

 Zgłoszenie szkody będzie wyglądało dokładnie tak samo jak w sytuacji, gdyby sprawca posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Jedyna zauważalna różnica oprócz późniejszego regresu ubezpieczeniowego (bez Twojego udziału), to to, że jeżeli dojdzie do procesu taki sprawca zostanie najprawdopodobniej wezwany do udziału w sprawie po stronie pozwanego ? tj. obok towarzystwa ubezpieczeń.

Towarzystwo Ubezpieczeń sprawdza, czy osoba kupując ubezpieczenie od OC posiada prawo jazdy?

W praktyce, raczej nigdy albo prawie nigdy. Obowiązek prowadzenia pojazdu tylko kiedy posiadamy ważne uprawnienia, leży po stronie kierującego, a nie towarzystwa ubezpieczeń.

Jak wygląda sytuacja, kiedy poszkodowanym jest osoba bez odpowiednich uprawnień?

Otóż, jest duża szansa, że taka osoba dostanie odszkodowanie, pomimo że w chwili zdarzenia prowadziła swój samochód bez uprawnień. Nie zwalnia to oczywiście z odpowiedzialności karnej, za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Towarzystwo Ubezpieczeń w oparciu o ustalenia policji przeanalizuje całe zdarzenie i sprawdzi, czy brak Twoich uprawnień nie przyczynił się do wypadku.Jeżeli, okaże się, że brak uprawnień nie ma związku z powstaniem zdarzenia, odszkodowanie powinno być wypłacone. Jednak, jeśli okaże się, że jest jakikolwiek związek z brakiem posiadanych przez taką osobę uprawnień, np. brak umiejętności, nieadekwatne do sytuacji zachowanie, to towarzystwo ubezpieczeń, może zwolnić się z odpowiedzialności lub ją ograniczyć

Podsumowanie

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień w sytuacji spowodowania wypadku, będzie wiązało się dla sprawcy takiego zdarzenia z poważnymi konsekwencjami karnymi i cywilnymi. W takiej sytuacji osobie poszkodowanej zostanie wypłacone odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie z OC sprawcy zdarzenia, jednak ten kierowca będzie musiał zwrócić towarzystwu ubezpieczeń wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody, a mogą one być bardzo wysokie.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *