Definicje,  Inne,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie karne,  Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Temat jaki zostanie omówiony poniżej będzie pierwszym z cyklu dotyczącego odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Powyższe jest oparte na naszych doświadczeniach i historiach naszych klientów, którzy często nie wiedzieli, że w ich sytuacji przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie. O jakich sytuacjach mowa?

O tym poniżej:

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić czym jest UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARACYJNY. Jest to instytucja stworzona dla zabezpieczenie interesów osób ubezpieczonych oraz poszkodowanych w sytuacjach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf).

KIEDY JESTEŚ POSZKODOWANYM

Ustawa ta gwarantuje między innymi, że otrzymamy odszkodowanie i zadośćuczynienie nawet kiedy sprawca zdarzenia m.in.:

– nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, którym się poruszał;

– działał umyślnie;

– był pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;

– zbiegł z miejsca zdarzenia;

– nie miał wykupionej polisy OC;

– zakład ubezpieczeń w którym jest wykupione OC ogłosiło upadłość;

Często w takich sytuacjach trafiają do nas klienci, którzy obawiają się, że ich sprawa jest przegrana, bo zgłosili sprawę do Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy, które odmówiło wypłaty jakiejkolwiek kwoty tytułem naprawienia szkody. Nie należy w takiej sytuacji rezygnować z walki o swoje prawa, tylko koniecznie zgłosić szkodę do UFG.

KIEDY TO TY JESTEŚ SPRAWCĄ

Jak wygląda sytuacja, kiedy na przykład my lub ktoś z naszych bliskich, kierował samochodem pod wpływem alkoholu lub nie miał wykupionej polisy OC albo nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu i spowodował wypadek?

W takich okolicznościach, owszem UFG wypłaci należne poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia, ale taki kierowca musi się liczyć z ogromnymi skutkami finansowymi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, tymczasowo wyłoży dla poszkodowanych określone kwoty, jednak następnie przez 3 lata będzie żądać zwrotu tych kosztów, a mogą one być niebagatelne. Rekordowi dłużnicy UFG zalegają Funduszowi nawet kilkaset tysięcy złotych.

W zależności od sytuacji taki kierowca, nie tylko będzie musiał zwrócić koszty likwidacji szkody: odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, naprawienia samochodu, zniszczone rzeczy, utrata zarobków, opieka osób trzecich i wiele innych, ale również będzie musiał pokryć koszty procesu, koszty związane z realizacją zobowiązania ? np. zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego). To jednak nie koniec! Kierowca, który postanowił zaoszczędzić i nie zakupić polisy OC zapłaci dodatkowo karę i to nie małą, bo kilka tysięcy złotych.

PODSUMOWANIE

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wypadku, w którym kierowca ? sprawca zdarzenia m.in. nie miał prawa jazdy, nie miał wykupionej polisy OC, uciekł z miejsca zdarzenia, był pod wpływem alkoholu/środków odurzających albo zakład ubezpieczeń w którym jest wykupione OC ogłosiło upadłość, masz prawo dochodzenia swoich praw przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Natomiast kiedy to Ty jesteś sprawcą musisz liczyć się z poważnym konsekwencjami finansowymi, gdyż zakład ubezpieczeń w którym masz wykupione OC z pewnością odmówi naprawienia szkody i choć ten obowiązek przejmie UFG to jednak będzie on żądał od Ciebie zwrotu kosztów które poniesie, a mogą to być setki tysięcy złotych.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *