Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie karne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

Jazda pod wpływem alkoholu ? SKUTKI

Na początku przypominamy, że artykuł na zbliżony temat znajduje się na naszym blogu i zachęcamy do zapoznania się z nim: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/zasady-odpowiedzialnosci-towarzystw-ubezpieczen-za-szkody-wyrzadzone-przez-pijanego-kierowce/  

Poniższy artykuł będzie stanowił uzupełnienie w/w wpisu, z uwagi na to, że temat ten nadal pozostaje dla wielu niejasny. Ponadto obserwujemy, że pomimo coraz większej świadomości prawnej społeczeństwa, nadal pada wiele pytań, jak np. kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pijanego kierowcę? Jechałem pod wpływem alkohol czy Towarzystwo Ubezpieczeń może żądać ode mnie pieniędzy za wyrządzoną szkodę? Dlaczego mój kolega miał sprawę o wykroczenia, ja o przestępstwo, od czego to zależy?

Powyższe pytania padają regularnie i dlatego poniżej spróbujemy na nie odpowiedzieć.

Kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie?

Polskie prawo karne wyróżnia 2 stany związane z ilością spożytego alkoholu:

– stan po użyciu alkoholu ?  mówimy wtedy o wykroczeniu;

– stan nietrzeźwości ? odpowiadamy za przestępstwo;

O stanie po użyciu alkoholu mówimy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub kiedy w 1 dm3 wydychanego powietrza jest go od 0,1 mg do 0,25 mg. Stan nietrzeźwości, to sytuacja, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Szerzej o odpowiedzialności karnej za takie przestępstwo lub wykroczenie piszemy tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/odpowiedzialnosc-karna-kierowcy-za-prowadzenie-pojazdu-pod-wplywem-alkoholu/ 

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pijanego kierowcę?

Najtrafniejsza odpowiedź brzmiałaby: sam kierowca. W pierwszej kolejności to właśnie pijany kierowca zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził innej osobie. Najczęściej jednak z uwagi na sytuację majątkową, bądź przekonanie, że sprawca nie pokryje kosztów naprawy samochody ofiary czy jej kosztów leczenia, trzeba zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeń, które ubezpieczało pojazd pijanego kierowca od OC. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej w takiej sytuacji chociaż Towarzystwo Ubezpieczeń może pokryć koszty związane z naprawieniem takiej szkody, to zwróci się do pijanego kierowcy o zwrot poniesionych kosztów.

Zakaz prowadzenia pojazdów, kiedy?

To pytanie pada niezwykle często. Otóż, sąd może orzec (zgodnie z art. 42 kodeksu karnego ? dalej k.k.) zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Natomiast orzeka obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Istnieje jeszcze możliwość orzeczenie przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych w ściśle określonych przypadkach wskazanych w kodeksie karnym.

Podsumowanie

Temat prowadzenia pojazdu mechanicznego przez pijanego kierowcę, jest niezwykle rozległy, a okoliczności są i powinny być każdorazowo interpretowane indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli decydujemy się na prowadzenie pojazdu na tzw. ?podwójnym gazie? ryzykujemy nie tylko mandatem, zatrzymaniem prawa jazdy ale również poważnymi konsekwencjami finansowymi, gdyż każda osoba jakiej wyrządzimy szkodę, będzie mogła żądać jej naprawienia, a nasz polisa OC nie ochroni nas w takim przypadku. Również, jeżeli to my jesteśmy ofiarami w takiej sytuacji musimy pamiętać, że zawsze możemy żądać naprawienia szkody od sprawcy, a jeśli to jest bezskuteczne to od Towarzystwa Ubezpieczeń czy Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego.

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Czytaj tutaj: http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/odpowiedzialnosc-ubezpieczeniowego-funduszu-gwarancyjnego/

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *