Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Zwrotu kosztów pełnomocnika osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym

Każdy poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego ma prawo dochodzenie od towarzystwa ubezpieczeń zadośćuczynienia i/lub odszkodowania za swoją szkodę. Jednakże dochodzenia tego rodzaju roszczeń musi być oparte na dowodach, które wykażą nie tylko kto był sprawcą zdarzenia, jaka jest uzasadniona wysokość roszczenia i dlatego oraz wskazania związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zdarzeniem a wynikającą z niego szkodą.

Wszystko powyższe może być często trudne dla poszkodowanego, dlatego nierzadko takie osoby korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników. Korzystanie z pomocy profesjonalnych pełnomocników jest uzasadnione również dlatego, że towarzystwa ubezpieczeń przy analizie każdej sprawy korzystają ze sztabu specjalistów z zakresu prawa, medycyny i innych dzień wymagających wiedzy specjalnej.

Dlatego nawet na wstępnym etapie postępowania przed towarzystwem ubezpieczeń sytuacja osoby poszkodowanej może być mniej korzysta, jeżeli nie ma wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa ubezpieczeń. W takiej sytuacji korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika wydaje się uzasadnione. Za świadczoną przez siebie pomoc profesjonalny pełnomocnik pobiera jednak wynagrodzenie, które w wielu sytuacjach może stanowi sporą kwotę, która będzie odczuwalna dla poszkodowanego a wręcz może być poza jego zasięgiem finansowym.

Co zatem zrobić w takiej sytuacji?

Otóż, można dochodzi od towarzystwa ubezpieczeń zwrotu kosztów pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012r. o sygn. akt III CZP 75/11 w której to wskazano, że: Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z treści powyższej uchwały jasno wynika, że poszkodowanemu należy się zwrot kosztów profesjonalnej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika. Ważne jest jednak spełnienie trzech przesłanek łącznie.

Z orzeczenia tego wynika, iż poszkodowanemu należy się zwrot od zakładu ubezpieczeń kosztów pomocy świadczonej przez profesjonalnego pełnomocnika przy łącznym spełnieniu trzech przesłanek:

  1. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika była niezbędna.

Co oznacza, że za niezbędną należy uznać pomoc udzieloną w sytuacji, gdy poszkodowany sam nie jest w stanie konkretnej sprawy załatwić, tj. dokonać oceny poniesionych szkód i ich wartości, odpowiednio ich wykazać czy uargumentować.

  1. Koszty pomocy profesjonalnego pełnomocnika były uzasadnione.

Co oznacza, że uzasadniona jest zarówno wysokość kosztów jest uzasadniona w oparciu o rodzaj sprawy, jej skomplikowanie, nakład pracy i inne czynniki, zawsze brane pod uwagę indywidualnie. W takich sytuacjach można się posiłkować na średniej stawce rynkowej w podobnych sprawach lub na ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czy Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

  1. Profesjonalny pełnomocnik posiadał niezbędne kwalifikacje zawodowe

Co będzie oznaczało, że osoba pełnomocnika posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie takiego rodzaju sprawy jak również jego działania będą skuteczne, profesjonalne i mające na celu takie rozstrzygnięcie sprawy, aby było jak najbardziej korzystne dla poszkodowanego.

Podsumowując, należy powiedzieć, że w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowisko wyrażone w orzeczeniach sądów powszechnych należy wskazać, że poszkodowanemu przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu od towarzystwa ubezpieczeń kosztów profesjonalnej pomocy prawnej przy spełnieniu trzech wymienionych wyżej warunków. W sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty na rzecz poszkodowanego kosztów pomocy prawnej, taka osoba może dochodzić ich zwrotu przed sądem.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *