AC i OC,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Ugoda w sprawach o odszkodowanie na etapie przedsądowym

W dzisiejszym artykule poruszę kwestię pozasądowego sposobu załatwienia sprawy w sporze z Zakładem Ubezpieczeń na etapie przedsądowym. Ważne, aby wskazać, że ugoda zawarta z Zakładem Ubezpieczeń przed wstąpieniem na drogę postępowania sądowego kończy sprawę i powoduje, że nie można już dochodzić roszczeń przed Sądem.

 Kto może zawierać ugodę?

Ugodę z Zakładem Ubezpieczeń zawrzeć może osoba poszkodowana, jej przedstawiciel ustawowy (np. matka, ojciec), opiekun lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej albo ubezwłasnowolnionej częściowo czy w końcu pełnomocnik (np. adwokat, radca prawny). Warto pamiętać, że w przypadki, kiedy ugodę zawiera przedstawiciel ustawowy, w praktyce jest to najczęściej rodzic małoletniego dziecka musi on wcześniej wystąpić o wyrażenie zgody przed Sąd Rodzinny. Czynność ta jest niezwykle ważna, gdyż zawarcie ugody w imieniu małoletniego przez jego przedstawiciela ustawowego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i brak tej zgody może spowodować, że ugoda taka nie dojdzie do skutku. Ponadto, kiedy ugodę zawiera pełnomocnika imieniem swojego klienta istotna jest zgoda poszkodowanego i uprzednie zapoznanie się z warunkami ugody. W takiej sytuacji ugodę podpisać może zarówno pełnomocnik mający umocowanie do tej czynności, jak i sam poszkodowany lub oboje. Uchylenie się od skutków prawnych zawartej ugody odbywa się na warunkach ogólnych, tj. tak jak w przypadku wad oświadczenia woli.

Kiedy warto zawierać ugodę?

Zawarcie ugody musi przede wszystkim satysfakcjonować poszkodowanego. Oczywistym jest, że najczęściej ugoda nie będzie tak wysoka jak wyrok Sądu jednak w sytuacji konieczności poniesienia kosztów zastępstwa adwokackiego, opłat sądowych oraz innych opłat wynikłych w toku procesu, może okazać się, że pod względem finansowym jest to opcja tańsza dla poszkodowanego. Ugodę warto zawierać zawsze wtedy, kiedy liczy się dla nas czas. Z praktyki wynika, że obecnie oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy od złożenia pozwu to od 3-6 miesięcy. To jednak nie koniec sprawy sądowe trwają zwykle od 1,5 roku w pierwszej instancji do nawet 5 lat. W sprawach odszkodowawczych niezwykle często zdarzają się również postępowania przed Sądem II Instancji to wydłuża postępowanie o kolejne lata i zwiększa koszty sprawy. Kwestia zawarcia ugody pozasądowej to materia bardzo indywidulna i niezbędne jest oszacowanie rozmiaru szkody, ale również fakt, że zadośćuczynienie ma za zasadnie skompensować również krzywdy, które mogą wystąpić w przyszłości.

Plusy i minusy zawarcia ugody

Niewątpliwym plusem zawarcia ugody pozasądowej jest szybkość i niski koszt tego postępowania. Dodatkowo w wielu przypadkach ogranicza się również u poszkodowanego stres związany z postępowaniem sądowym. Ponadto kwoty ugód w wielu przypadkach mogą okazać się dla poszkodowany korzystniejsze niż prowadzenie wieloletnich sporów sądowych.

Minusem zawarcia ugody jest fakt, że może okazać się, że osoba, która uległa wypadkowi będzie potrzebowała znacznie większych funduszy niż się początkowo wydawało, a w świetle zawartej ugody Zakład Ubezpieczeń nie ma już obowiązku wypłacać takiej osobie żadnego odszkodowania ani zadośćuczynienia.

Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość zawarcia ugody tylko co do części roszczeń, np. tylko w zakresie zadośćuczynienia, ale już nie odszkodowania bądź renty.

Podsumowania

Ugoda zawarta z Zakładem Ubezpieczeń powoduje, że poszkodowany traci szansę na dochodzenie dalszych roszczeń przed Sądem. Jednakże często zawarcie ugody jest wygodniejsze, tańsze i zdecydowanie szybsze niż postępowanie sądowe. Nierzadko postępowanie sądowe toczy się wiele, lat jest bardzo kosztowne, a osoba poszkodowana musi czekać bardzo długo na zakończenie postępowania, aby otrzymać należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie. W takim uzasadniony przypadku, zwłaszcza kiedy kwota ugody jest dostatecznie wysoka warto rozważyć jej zawarcie, aby móc np. spożytkować te fundusze na zmianę zawodu, przystosowanie domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, czy opłacić kosztowaną operację i rehabilitację.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *