Odszkodowanie za pojazd,  Wypadki drogowe

Szkoda całkowita pojazdu a wypłata odszkodowania

Co to jest szkoda całkowita w przypadku AC?

W przypadku ubezpieczenia AC o szkodzie całkowitej będziemy mówić wówczas, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu na dzień szkody. Taka wartość może być bardzo różna jednak, najczęściej spotyka się stanowisko, iż stanowi 70% wartości pojazdu na datę szkody. Warto jednak zawsze zajrzeć do warunków ogólnych ubezpieczenia naszego samochodu.

Co to jest szkoda całkowita w przypadku OC?

W przypadku ubezpieczenia OC o szkodzie całkowitej będzie mowa kiedy przywrócenie stanu poprzedniego pojazdu jest niemożliwe albo gdy pociągałoby za sobą dla podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody nadmierne trudności lub koszty co wynika wprost z treści art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego. W praktyce wygląda to najczęściej tak, że jeżeli wartość naprawy nie przekroczy w przybliżeniu 100% wartości pojazdu na dzień szkody, to najczęściej właściciel pojazdu ma prawo zadecydować, czy szkoda ma zostać zakwalifikowana jako częściowa (tj. pojazd zostanie naprawiony) czy będzie  to szkoda całkowita. Ważne jest wskazanie, iż takiej kwalifikacji dokonuje podmiot odpowiedzialny najczęściej po otrzymaniu opinii biegłego rzeczoznawcy który po dokonaniu oględzin ustali stan pojazdu i koszt jego naprawy. Z kolei w sytuacji kiedy biegły stwierdzi że pojazdu nie da się naprawić lub gdy wartość naprawy przekroczy 100% jego wartości na dzień szkody, ubezpieczyciel może bez konsultacji z właścicielem pojazdu podjąć decyzję o zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej. Powyższe wynika z treści art. 363 § 1 kc.

Procedura kwalifikacji szkody jak częściowej lub całkowitej

Procedura kwalifikacji szkody jako częściowej lub całkowitej opiera się na oszacowaniu trzech wartości:

  1. wartości pojazdu sprzed szkody;
  2. wartości pojazdu po szkodzie;
  3. kosztów naprawy w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody;

Problem polega na tym, że likwidujący szkodę, każdą z tych wartości jest określana przez podmiot odpowiedzialny, zatem często odbywa się to ze szkodą dla właściciela pojazdu.

Sposób ustalania wysokości odszkodowania w przypadku ubezpieczenia AC i OC

Jak zostało wyżej wspomniane w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej podmiot odpowiedzialny po otrzymaniu opinii biegłego rzeczoznawcy dokonana wyliczenia wartości pojazdu w poniższy sposób:
X ? wartość pojazdu w stanie sprzed daty szkody;
Y ? wartość wraku tego pojazdu;
To co w takiej sytuacji będzie stanowiło odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy wartością X i Y.
Ważne, że co do zasady pozostałości pojazdu stanowią własność właściciela pojazdu i może on nimi swobodnie dysponować w tym nawet go sprzedać. Jeżeli wartość wraku nie będą przedstawiały żadnej wartości, to wtedy pozostałości pojazdu powinny zostać poddane kasacji, a sam pojazd powinien zostać wyrejestrowany. W takim przypadku ubezpieczyciel powinien wypłaci odszkodowanie na podstawie zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu.
Co istotne w takiej sytuacji po wyrejestrowaniu pojazdu można się ubiegać o zwrot niewykorzystanej składki z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Problem zaniżania wartości pojazdu przed szkodą.

Często spotykanym problemem jest zaniżanie wartości pojazdy sprzed daty szkody, a mianowicie sytuacji kiedy zakłady ubezpieczeń m.in.:

  • przyjmują błędną wersje modelu pojazdu;
  • brak uwzględnienia wyposażenia dodatkowego, dobrego/bardzo dobrego stanu technicznego pojazdu i ewentualnych specjalnych modyfikacji technicznych które podwyższają wartość pojazdu;

Niestety bardzo trudno jest zmotywować podmiot odpowiedzialny do zmiany decyzji w tej kwestii co wynika z braku uregulowania w zakresie określania wartości pojazdu sprzed wypadku oraz określenia kwestii zakresu koniecznych napraw. W sytuacji kiedy decyzja podmiotu odpowiedzialnego jest rażąca warto złożyć odwołanie powołując się np. na poprzednie badania techniczne pojazdu wskazujące na jego bardzo dobry stan, zdjęcia, faktury świadczące o dokonaniu ulepszeń, itp.

Podsumowując w sytuacji kiedy dochodzi do zdarzenia komunikacyjnego należy zawsze mieć na uwadze że uszkodzenia pojazdu mogą być zakwalifikowane przez podmiot odpowiedzialny w różny sposób tj. jako szkoda którą można usunąć lub szkoda całkowita, należy jednak uważać gdyż nie każda tak kwalifikacja może być dla właściciela takiego pojazdu korzystna. W takiej sytuacji należy dokładnie sprawdzić decyzję wydaną przez TU oraz motywy jej podjęcia, jak również okoliczności na podstawie jakich została ona wydana w tym opinii biegłego rzeczoznawcy.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *