Postępowanie sądowe,  Wypadki drogowe

ODSZKODOWANIE ZA UPADEK NA OBLODZONYM CHODNIKU

Z naszego dotychczasowego doświadczenie wynika, że obecnie upadki na oblodzonym/nieodśnieżonym chodniku są drugą najczęstszą przyczyną powstawania urazów u pieszych. Sprawy te są o tyle bardziej złożone, że często ustalenie kto odpowiada za taki stan rzeczy na chodnikach jest nieco utrudnione.

Nie należy jednak obawiać się tego rodzaju spraw, są one obecne w orzecznictwie polskich sądów od wielu lat, dlatego dochodzenie takich roszczeń nie jest czymś dziwnym czy nadzwyczajnym, może być jednak nieco skomplikowane, dlatego poniżej nieco objaśniamy tę kwestię.

  1. Odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie chodnika.

Obowiązkiem każdego właściciela domu czy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest dbanie i zarządzanie swoją posesją oraz terenem do niego przylegającym. W miesiącach zimowych takie dbanie o posesję polega między innymi na odśnieżaniu czy usuwaniu lodu z chodnika, który przylega bezpośrednio do posesji. Co ważne dotyczy to też usuwania oblodzeń zwisających z dachu, tj. sopli czy hałd śniegu. Ten obowiązek wynika wprost z art. 3 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. Trzeba też pamiętać, że nie tylko gmin czy zarządca bloku odpowiada za utrzymanie w dobrym stanie nieruchomości i chodnika przyległego, ale taki sam obowiązek ciąży na właścicielu nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.).

  1. Jak udowodnić winę za zaniedbanie obowiązku dbania o chodnik przyległy do nieruchomości?

Podkreślaliśmy, już w naszych poprzednich artykułach, że aby można było dochodzić odszkodowania powinno się udowodnić komuś winę za doznaną szkodę (inne rodzaje odpowiedzialności cywilnej tut. http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/wypadki-drogowe/zasady-odpowiedzialnosci-cywilnej/). Odpowiedzialność ta wynika z treści art. 415 kodeksu cywilnego. Zatem osoba, która poślizgnęła się na nieodśnieżonym chodniku i np. złamała sobie rękę, nogę czy zęba musi udowodnić winę właścicielowi nieruchomości bądź/i zarządcy bloku do którego ten chodnik przylegał. Tutaj już po stronie osoby poszkodowanej będzie leżało udowodnienie winy tych osób za zaniedbanie takiego obowiązku, np. poprzez zdjęcia z miejsca zdarzenia z chwili zdarzenia, zeznania innych osób ? np. mieszkańców bloku ? jak też gromadzenie dokumentacji medycznej. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko prawidłowe ustalenie kto odpowiada za takie zdarzenia, ale też czy i dlaczego ten właściciel nieruchomości czy zarządca bloku nie wywiązał się z tego obowiązku ciąży na osobie poszkodowanej.

  1. Jakie roszczenia przysługują w takiej sytuacji?

Zdecydowanie jest o co walczyć. Często takie upadki są srogie w skutkach od złamań począwszy po wybite zęby, a na uszkodzeniach kręgosłupa skończywszy. Gdy już uda się ustalić, podmiot odpowiedzialny oraz udowodnić swoją szkodę, możemy się domagać m.in.:

–  zwrotu kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, utraconego zysku za okres niezdolności do pracy, dojazdów do placówek medycznych, opieki osób trzecich, rekompensaty za zniszczone rzeczy, np. telefon;

– zadośćuczynienie za krzywdę, ból i cierpienie;

Zakres roszczeń jest zatem bardzo szeroki ? dokładnie tak rozbudowany jak w przypadku wypadku zdarzeń komunikacyjnego i innych wypadków.

Dla przykładu wskazujemy na kilka wyroków lokalnych Sądów Rejonowych w: Krośnie, Jaśle i Sanoku (woj. Podkarpackie):

SR Krosno: Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 9 marca 2016 r., o sygn. akt I C 1073/14 zasądzający na rzecz powódki: 20.000,00 zł tytułem zadośćuczynienie za szkodę, której doznała w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku;

Wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 357/14? zasądzający na rzecz powódki kwotę: 17.560,00 zł za szkodę, której doznała na skutek poślizgnięcia na oblodzonym chodniku;

Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt I C 417/17, zasądzający na rzecz powódki kwotę: 10.000,00 zł za szkodę, której doznała w skutek upadku na śliskiej powierzchni przed wyjściem ze swojego klatki.

Podsumowując w sprawach,w których obrażenia ciała doznane są na skutek upadku na oblodzony/zaśnieżonym chodniku wysokości przyznanych świadczeń zależy od tego, jaki jest ten uszczerbek na zdrowiu, jaki jest rozstrój zdrowia, jak długo podlega się leczeniu, jak przebiega rekonwalescencja oraz czy jest szansa na pełny powrót do zdrowia, czy nie. Generalnie jest to ta sama kategoria roszczeń jak w przypadku wypadków komunikacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że w tych sprawach niezwykle ważne jest prawidłowe udokumentowanie miejsca zdarzenia oraz swojej szkody jak i ustalenie kto odpowiada za porządkowanie takiej posesji i chodnika do niej przyległego.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *