AC i OC,  Inne,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie przed Towarzystwem Ubezpieczeń,  Postępowanie sądowe,  Wypadek w rolnictwie,  Wypadek za granicą,  Wypadki drogowe,  Wypadki przy pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie a majątek wspólny małżonków

Często zadawane pytanie przez naszych klientów brzmi, czy odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacone im za szkodę jakiej doznali w skutek wypadku drogowego będzie wchodziło do majątku wspólnego? Zdarza się, że w przypadku podziału majątku, jeden z małżonków jako elementy majątku wspólnego wskazuje kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia jakie otrzymał drugi małżonek. Poniższy artykuł pomoże rozwiać tę wątpliwość, dlatego zapraszam do lektury.

 Czy odszkodowanie i zadośćuczynienie wchodzi do majątku wspólnego?

Jedyna słuszna odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. Już kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na kategorie przedmiotów które wchodzą do majątku wspólnego oraz na takie przedmioty które pomimo do majątku wspólnego wchodzić nie będą. Odszkodowanie i zadośćuczynienie są właśnie jednym z takich wyjątków. Trzeba tutaj wskazać, na to jaki charakter mają te świadczenia. Otóż zarówno odszkodowanie i zadośćuczynienia są rekompensatą krzywdy jakie doznaje dana osoba, czyli formą przywrócenia stanu poprzedniego, jest to też świadczenia, które co do zasady jest przypisane do określonej osoby.

Dlaczego ustawodawca zdecydował się na to wyłączenie?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukaćw charakterze tego świadczenia, które ma przede wszystkim rekompensować ból i cierpienie tego właśnie poszkodowanego małżonka. Oczywiście bardzo często wypadki powodują negatywne skutki dla życia obojga małżonków, to jednak osobą poszkodowaną i cierpiącą jest przede wszystkim poszkodowany, czyli ten kto uległ wypadkowi i to jego krzywda, ból i cierpienie mają być tym świadczeniem zrekompensowane.

Renta wypłacana z tytułu utraty zdolności do pracy – WYJĄTEK

Co jednak w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana w skutek wypadku stała się niezdolna do pracy i przysługuje jej prawo do pobierania renty z tego tytułu? Otóż jest to wyjątek od w/w zasady. Renty należna poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Takie stanowisko ustawodawcy i orzecznictwa w tym przypadku jest w pełni uzasadnione z uwagi na fakt, iż renta pełni bowiem w takich okolicznościach rekompensatę za brak pełnego wynagrodzenia za pracę poszkodowanego małżonka. Jako wiadomo wynagrodzenie za pracę małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Dlatego cel takie świadczenia jest nieco inny niż „zwykłego” odszkodowania i zadośćuczynienia.

Podsumowanie

Środki otrzymane tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia wchodzą w skład majątku osobistego poszkodowanego małżonka. Jednak renta należna poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

 

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *