Inne,  Postępowanie sądowe

WYPADEK W AQUAPARKU

Ostatnie lata zaowocowały zwiększeniem się świadomości prawnej Polaków, co z kolei spowodowało, że coraz częściej nasi klienci zgłaszają się w przypadku wypadków innych niż komunikacyjne. Wypadki w Aquaparku zdarzają się coraz częściej, a co za tym idzie coraz więcej takich spraw trafia do sądów. Poniżej opiszemy tego rodzaju sprawy i wskażemy na co warto zwrócić uwagę. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wypadków w aquaparku dochodzenie roszczeń jest dosyć trudne i wymaga dobrego przygotowania.

PARK WODNY ? przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody

Powyższe określenie jest niezwykle istotne dla określenia podstawy prawnej odpowiedzialności aquaparku/parku wodnego czy nawet basenu. Podstawą roszczenie w takiej sytuacji będzie art. 435 kodeksu cywilnego, który: ?dotyczy tych przedsiębiorstw lub zakładów, których istnienie i praca w danym czasie i miejscu są uzależnione od wykorzystania sił przyrody i które bez użycia tychże sił nie osiągnęły celu, dla jakiego zostały utworzone (wyrok SN z dnia 18 września 2002 r., III CKN 1334/00, niepubl.). Powyższe jest kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności Aquaparku za wypadki jakie mają miejsce na terenie parków wodnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AQUAPARKU

Odpowiedzialność parku wodnego kształtuje się zatem na zasadzie ryzyka, tj. oparte jest na założeniu, że samo funkcjonowanie zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, niezależnie od działania lub zaniechania prowadzącego taki zakład.

RODZAJE ROSZCZEŃ I LECZENIE PRYWATNE

W wypadku wyniknięcia szkody w skutek wypadku w aquaparku, istnieje możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń od odszkodowania po zadośćuczynienia jak i w sytuacji innych szkód.

Z naszego doświadczenie wynika jednoznacznie, że często w przypadku nietypowych wypadków, istnieje konieczność podejmowania leczenia prywatnego. Często w takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeń ubezpieczające park wodny odmawia wypłaty na rzecz poszkodowanego kosztów leczenia prywatnego. W takich sytuacjach zawsze należy walczyć o zwrot tych (często bardzo wysokich) kosztów. Dla przykładu, jeżeli zdarzy się, że podczas wypadku w parku wodnym uszkodzone zostanie uzębienie prawie zawsze konieczne jest podejmowanie prywatnego leczenia stomatologicznego. Jak powszechnie wiadomo koszty takiego leczenia są wysokie. Warto jednak pamiętać, że koszty takiego leczenia są w takiej sytuacji uzasadnionego i konieczne. Pokrycie kosztów leczenia prywatnego przez podmiot odpowiedzialny zostało już jednoznacznie przesądzone w wielu wyrokach sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Obecnie najbardziej znamienna pozostaje uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (zasada prawna) na zapytanie Rzecznika Finansowego, której treść wskazuje, że Sąd nie miał tu wątpliwości i orzekł: ?Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).? ? uchwała sygn. akt III CZP 63/15 z dnia 19 maja 2016r. ? co stosuje się do wszelkich podmiotów odpowiedzialnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Podsumowując, wypadki w Aquaparku stanowią zdarzenia trudne dowodowo. Warto jednak wiedzieć, że nawet w takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. Należy mieć na uwadze, że w takich sprawach istnieje duże prawdopodobieństwo, że park wodny i ubezpieczające je towarzystwo ubezpieczeń nie uzna swojej odpowiedzialności i nie przyzna żadnej kwoty tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia na etapie postępowania przedsądowego. Nie należy jednak się poddawać, gdyż jak wynika z treści powyższego artykułu sądy zasądzają na rzecz poszkodowanych w wyniku wypadku w Aquaparku zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia za szkodę.

 

           

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *