Inne,  Odszkodowanie za pojazd,  Postępowanie karne,  Postępowanie sądowe

WYBRANE ZMIANY W PRAWIE W ROKU 2019 ? CZ. 2 INNE ZMIANY

Poniższy artykuł jest kontynuacją i konsekwencją poprzedniego artykułu, do którego lektury odsyłamy tut. http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/postepowanie-sadowe/wybrane-zmiany-w-prawie-w-roku-2019-cz-1-prawo-pracy/.

Zwracam uwagę, że prezentowane poniżej zmiany są jedynie wycinkiem nowinek prawnych jakie czekają nas w roku 2019. Wiele planowanych zmian m.in. w zakresie odległości jaka powinna być zachowana na autostradzie między samochodami, zmiany w egzaminie/kursie na prawo jazdy czy w regulacji dotyczących DPF w dieslach czekają jeszcze w kuluarach sejmowych, dlatego nie będą niżej omawiane.

  1. Cofanie licznika w samochodzie ? odpowiedzialność karna

Planowana na rok 2019 zmiana w kodeksie karnym i ustawie prawo o ruchu drogowym odnosząca się do odpowiedzialności mechanika oraz osoby zlecającej wykonanie czynności mającej na celu cofnięcie licznika w pojeździe, pozostaje jeszcze na etapie projektu i jest konsultowana wydaje się na tyle istotna, że postanowiliśmy ją poniżej przedstawić.

Projekt w/w zmiany z roku 2018 zakłada m.in. w art. 306a k.k.,że za taki proceder mają grozić poważne kary od grzywny do kary pozbawienia wolności. Choć sam projekt pozostaje jeszcze w sferze prac legislacyjnych i może ulec zmianie, prawdopodobnie nie będą to zmiany diametralne. Obecnie propozycja ustawodawcy wskazuje, że za taki proceder groziłoby od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności nie tylko mechanikowi, który cofa wskazania drogomierza, ale też osobie, która zleca taką usługę. Założenie było takie, że zmiana ta ma wejść w życie w roku 2019. Kiedy tylko ustalony zostanie termin jej wejścia w życie poinformujemy o tym na blogu razem z jej brzmieniem i ewentualnymi konsekwencjami odszkodowawczymi dla sprzedającego i kupującego taki samochód.

  1. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione ? nieuczciwych spółek

Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r., Rada Ministrów, przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Jest to niezwykle ciekawy i ważny projekt, który zakłada, że do wytoczenia sprawy np. nieuczciwej spółce wystarczy ustalenie przez prokuraturę, że doszło do popełnienia przestępstwa przez taką spółkę.

Wyżej opisany projekt to skutek przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Te przepisy są zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej, Rady Europy i grupy G20 (grupy 20 najbogatszych państw świata). Prawo takie w podobnym kształcie jest już stosowane w innych krajach UE, m.in. Danii, Francji czy Holandii.

Powyższe przepisy to oręż do walki z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwyczajnych Polaków, a także narażają na straty polskie państwo. W takich sytuacjach pokrzywdzonymi zazwyczaj były osoby starsze, nieporadne czy po prostu niezorientowane które były wprowadzane w błąd co do właściwości produktów oferowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców. Na w/w zmianach skorzystają nie tylko pokrzywdzeni, ale i Skarb Państw.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje pociąganie do odpowiedzialności karnej przedsiębiorców, którzy m.in.:

  • przez swoje niedbalstwo spowodują skażenie środowiska czy wypadek, w którym pokrzywdzone zostały inne osoby czy ich majątek;
  • zatajają wady swoich produktów;
  • świadomie oszukują klientów, np. oferując produkty rzekomo ?zdrowotne?, garnki, materace, itp.;

Obecnie nie było skutecznych mechanizmów walki z takimi przedsiębiorcami, dopóki sąd powszechny nie skazał władz takiej spółki prawomocnym wyrokiem. Firma pozostawała również całkowicie bezkarna w przypadku śmierci sprawcy. Dlatego w/w zmiana wydaje bardzo potrzebna.

  1. Zmiana kryterium dochodowego w programie ?Rodzina 500+?

 W roku 2019 kryterium dochodowe w programie „Rodzina 500 plus” w 2019 roku zostanie podwyższone. Zapowiadane zmiany mają związek z wyższą płacą minimalna (zob. tut. http://odszkodowaniaoc.rzeszow.pl/postepowanie-sadowe/wybrane-zmiany-w-prawie-w-roku-2019-cz-1-prawo-pracy/– pkt 3).

Na konieczność takiej regulacji wskazała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z PAP, poniżej:

„Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego, to się wydaje nieuniknione w 2019 r. Ministerstwo myśli już o kwocie, ale program jest rządowy, a nie ministerialny. To musi być uzgodnione. To kryterium musi być takie, żeby (500 plus ? PAP) było dostępne nawet wtedy, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa. To jest punkt wyjścia. Moim zdaniem propozycję poznacie państwo nie później niż pod koniec pierwszego kwartału 2019 r.”? powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. (źródło: PAP).

Zapowiadana zmiana wydaje się korzystana zwłaszcza dla osób, których zarobki oscylują wokół najniższej pensji. Na ostateczny kształt tej zmiany przyjdzie jednak jeszcze poczekać.

  1. Zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni

Zmiana w/w ustawie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r., co oznacza, że od tej daty zakupy będzie można zrobić jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast od 2020 roku sklepy będą zamknięte w każdą niedzielę.

Obecnie zakupy mogliśmy robić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, natomiast obecna zmiana spowoduje ograniczenie handlu do tylko jednej niedzieli w miesiącu. Ważne jest również, że oprócz ostatniej niedzieli w miesiącu, zakaz handlu nie będzie obowiązywał również ? jak dotąd – w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

  1. Zmiana w alimentach ? m.in. zasądzenie alimentów natychmiastowych

 Zmiana w zakresie egzekwowania alimentów w roku 2019r. zakłada wejście w życie ważne przepisy odnoszące się do możliwości dochodzenia tzw. alimentów natychmiastowych.

Jest to nowa instytucja przewidziana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w przygotowanej nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zakłada, że będzie można złożyć wniosek na specjalnych formularzach, jednak wysokość świadczeń będzie zależeć od ilości dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o alimenty i będzie to kwota z góry określona.

Ponadto możliwe będzie dochodzenia alimentów natychmiastowych (w określonej ustawowo wysokości) w postępowaniu przyspieszonym, gdyż Sąd będzie zobowiązany do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni. Tak wydany przez Sąd nakaz zapłaty ma być docelowo natychmiast wykonalny po upływie terminu otrzymania przez zobowiązanego wezwania do zapłaty. Trzeba jednak pamiętać, że w razie wniesienia zarzutów sąd będzie mógł na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

Powyższe projekty są jedynie wycinkiem proponowanych zmian planowanych w roku 2019. Trzeba pamiętać, że konieczność podejmowania inicjatywy legislacyjnej jest uwarunkowana wieloma zmiennymi, takimi jak sytuacja gospodarcza, społeczna czy finansowa, dlatego o ewentualnych istotnych nowelizacjach będziemy na bieżąco informować.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *