Inne,  Postępowanie sądowe

WYBRANE ZMIANY W PRAWIE W ROKU 2019 – CZ. 1 PRAWO PRACY

Nowy rok 2019 obfituje w wiele znaczących zmian w prawie, które dotyczą każdego z nas. W poniższym artykule wskażemy i krótko opiszemy te które wiążą się ze zmianami w prawie pracy. Opisane poniżej zmiany to tylko wybrane zagadnienia z zakresu zmiany w prawie pracy, które obowiązują od początku roku 2019.

  1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej ? data obowiązywania: od 01.01.2019 r.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku weszły w życie zmiany dotyczące sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zmiana ta polegać ma między innymi na prowadzeniu podziału dokumentacji, elektronizacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej, uregulowaniu kwestii potwierdzania kopii dokumentacji za zgodność z oryginałem, przypadków konieczność wydania pracownikowi, byłemu pracownikowi lub najbliższemu członkowi rodziny w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika, całości dokumentacji pracowniczej skrócenia okresu przechowywania dokumentów z 50 do 10 lat.

  1. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych? data obwiązywania: od 01.2019r. (ustawa o PPK),jednak największe przedsiębiorstwa będę obejmowane programem od dnia 01.07.2019r.

W skrócie temat ujmując ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych to pomysł na nową instytucję, która docelowo ma pozwalać pracownikom na oszczędzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Pomysł polega na tym, aby gromadzone na koncie pracownika środki były finansowane przez niego samego, pracodawcę jak i przez państwo. Docelowo ustawa o PPK zakłada istnienie dwóch rodzajów umów:

umowa o zarządzanie PPK (strony umowy- podmiot zatrudniający i instytucja finansowa);

– umowa o prowadzenie PPK (strony umowy – osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Do takich instytucji zalicza się: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

System opisany wyżej, ma mieć cechę powszechności, co oznacza, że ustawa będzie miała zastosowanie już w sytuacji, kiedy pracodawca zatrudniają co najmniej jedną osobę. Obowiązkiem pracodawcy w tej sytuacji będzie zawarcie umowy z instytucją finansową w imieniu pracownika.

  1. Zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej ? data obowiązywania: od stycznia 2019r.

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.250,00 zł brutto, czyli ok 1.634,00 zł netto. Natomiast stawka godzinowa zwiększy się z 13,70 zł to kwoty 14,70 zł. Zmiany te wskazują, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o około 150 zł, natomiast stawki godzinowej o ok. 1 zł.

  1. Wypłata wynagrodzenia ? przelew na konto. Data obowiązywania: od stycznia 2019r.

Początkiem roku ważną zmianą jest również, obowiązek wypłaty pracownikowi pensji na numer rachunku przez niego wskazany. Jakkolwiek zgodnie ze zmianą, będzie to ?podstawowa forma? wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, nie można pracownika ani pracodawcy do takiej formy zmusić. Obecnie wielu pracodawców i tak praktykuje już taką formę wypłaty wynagrodzenia, zatem choć jest to duża zmiana, nie jest ona radykalna.

  1. Zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent oraz zmiany wysokości najniższych rent i emerytur w 2019r. ? 03. 2019r.

Wskazane wyżej zmiany wprowadzone zostały ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która to modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy oraz podnosi najniższe świadczenia. Zgodnie z jej założeniem minimalna emerytura wzrosłaby do 1.100,00 zł a najmniejsza waloryzacja wyniosłaby 70 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy miałaby wynosić 825,00 zł. Jak wynika z ze zmiany ustawowy wskaźnik waloryzacji, jest prognozowany na 103,26 %. Dla porównania w roku 2018r. wskaźnik ten wynosił 102,98 %, co przełożyło się na następujący wzrost wysokości rent i emerytur: najniższa emerytura wzrosła z 1.000,00 zł do 1.029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2.257,64 do 2.324,92 zł. Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o 47,84 zł, czyli z 1.605,22 do 1.653,06 zł. Przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o 57,05 zł– z 1.914,46 do 1.971,51 zł.

Podsumowując w roku 2019 czeka nas szereg zmian w zakresie prawa pracy, ale nie tylko. Inne wybrane zmiany w prawie zostaną opisane w kolejnym artykule.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *