Definicje,  Inne,  Postępowanie cywilne,  Postępowanie karne,  Postępowanie sądowe

Naruszenie dóbr osobistych a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Tematyka naszego bloga oscyluje wokół szeroko rozumianych odszkodowań i zadośćuczynień, dlatego aby wskazać, jak szeroki jest to obecnie temat zapraszamy do lektury poniższego artykułu. W kolejnych artykułach omówimy orzeczenia sądów w zakresie ochrony wybranych dóbr osobistych.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że dobra osobiste należą do praw każdego człowieka. Choć prawo w Polsce wskazuje na szereg praw osobistych człowieka, to jednak nie ma jednego zamkniętego katalogu tych praw. Dopiero orzecznictwo sądów podpowiada jakie prawa można do tego katalogu zaliczyć. W oparciu o to do praw osobistych zaliczamy m.in.: „dobre imię”, cześć, godność, swoboda sumienia, religii, nazwisko, wizerunek, pseudonim, nietykalność mieszkania, prawo do życia w rodzinie, zdrowie, życie, mienie, twórczość artystyczna, naukowa, wynalazcza, ale też i wolność do wyrażania poglądów czy wyboru partnera życiowego i/lub seksualnego. Dobrem osobistym jest też tzw. dobre imię i renoma naszej firmy, czy nawet sama nazwa firmy, zwłaszcza jeżeli stanowi zastrzeżony znak towarowy. Powyższe zestawienie choć nie wynika wprost z treści art. 23, 24 i 43 kodeksu cywilnego, to jest w głównej mierze na nim oparte.

Katalog dóbr osobistych rozrasta się w nieprawdopodobnym tempie i w zasadzie każdego dnia w polskich sądach zapadają precedensowe wyroki w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ocena, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia dóbr osobistych, następuje w oparciu o kryteria obiektywne. Nie zawsze to co wydaje się nam naruszeniem naszych dóbr osobistych, będzie tym naruszeniem w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Czasem może też zdarzyć, się że jednak sytuacja która będzie naruszała kilka dóbr osobistych, jak np. uderzenia innej osoby w twarz w miejscu publicznym bez powodu. Takie zachowanie narusza m.in. godność, cześć i nietykalność cielesną, może też powodować rozstrój zdrowia, jeżeli np. ukruszy się tej osobie ząb. Jak każde naruszenie musi ono być obiektywne, tzn. wywoływać negatywne skutki w sferze dóbr osobistych innej osoby. Co to oznacza? Między innymi ta osoba musi mieć poczucie krzywdy, wstydu i w sposób obiektywny oraz logiczny musi takie działanie być postrzegane społecznie jako naganne. Innymi słowy, jeżeli ktoś nas nieumyślnie potrąci w kolejce to choć jest to mało komfortowe nie może to być traktowane jako naruszenia dóbr osobistych.

Czego można się domagać za naruszenie dóbr osobistych?

Kodeks cywilny wskazuje na kilka rodzajów roszczeń m.in.:

– zaniechania działania zagrażającego dobrom osobistym;

– dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia w szczególności, aby osoba naruszająca złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

– zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

– odszkodowanie, m.in., kiedy doszło do naruszenia mienia lub cielesności w tym uszczerbku na zdrowiu;

Podsumowując w chwili obecnej nie ma jednego zamkniętego katalogu dóbr osobistych które podlegają ochronie w Polsce. Jednak analizując orzecznictwo można wskazać na szereg dób osobistych m.in.: „dobre imię”, cześć, godność, swoboda sumienia, religii, nazwisko, wizerunek, pseudonim, nietykalność mieszkania, prawo do życia w rodzinie, zdrowie, życie, mienie, twórczość artystyczna, naukowa, wynalazcza, ale też i wolność do wyrażania poglądów czy wyboru partnera życiowego i/lub seksualnego, ale też i ochronę dóbr osobistych osób prawnych. Ten dział prawa w Polsce obserwuje dynamiczny wzrost w ostatnich latach i w zasadzie w dniu dzisiejszym ograniczeniem są jedynie sytuacje życiowe dotykające naszych klientów.

Adwokat Iwona Wachel Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Jako adwokat w ramach swojej praktyki zajmuje się m.in. prawem cywilnym oraz prawem karnym z uwzględnieniem etapów obejmujących postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków za granicą, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *