Artykuły

 

Szanowni Państwo, poniżej lista wszystkich naszych artykułów. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Czym jest i kiedy należy się zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Wypadek z udziałem obcokrajowca w Polsce

Zasady odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez pijanego kierowcę

Odszkodowanie za opóźniony lot

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w skutek wypadku sprzed dnia 3 sierpnia 2008r.

Zgłoszenie szkody do Zakładu Ubezpieczeń – rodzaje roszczeń

Odpowiedzialność karna kierowcy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Skutki braku zapiętych pasów dla wysokości zadośćuczynienia

Jaki jest czas na zajęcie stanowiska przez Towarzystwo Ubezpieczeń od zgłoszenia szkody?

Czy pojazd który nie jest w ruchu może wywołać szkodę?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Szkoda całkowita pojazdu a wypłata odszkodowania

Zwrot kosztów prywatnego leczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Odszkodowanie za wypadek z udziałem zwierząt leśnych (łosia, sarny, jelenia, dzika)

Odpowiedzialność Skarbu Państwa – gminy za szkodę spowodowaną obłamaniem się gałęzi z drzewa na chodnik – na podstawie wyroku SA w Krakowie

Niezgodne z prawem – czyli jakie? Podstawa do żądania odszkodowania od Skarbu Państwa (gminy, powiatu)

Kiedy rodzic odpowiada za szkodę wyrządzoną przez dziecko? – wina w nadzorze

Renta z OC sprawcy wypadku za zmniejszenie widoków na przyszłość

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku